Janoskians
Janoskians
+
so-personal:

everything personal
+
+
"Ако знаехте, че скоро ще умрете и имахте право на един единствен телефонен разговор, на кого бихте се обадили и какво бихте казали? И защо още не сте го направили?"
+
+
+
+
+
"Някои рани така и не зарастват, и започват да кървят отново и отново, и от най-малката дума."
(via smoke-everyday-weed)
+
+